Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Sanción
15/6/2011 Ministerio de Traballo e Inmigración. (05/06/2011)
Establece a autoridade estatal competente por razón da materia en función do tipo de infracción e diferencia os expedientes sancionadores cuxa competencia atribúese ás Comunidades Autónomas dos que son competencia da Administración Xeral do Estado
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais