Portada
Gabinete
Recursos técnicos
Igualdade
Denuncias
Enlaces de Interese
Contacto
Coordinación de actividades empresariais
9/2/2018 INSSBT
O Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, publica o video de animación "Coordinación de actividades empresariais" sobre como evitar accidentes na contorna laboral.
Engranaxe
14/6/2012 Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo
A coordinación de actividades empresariais regulada no artigo 24 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais e no Real Decreto 171/2004, de 30 de xaneiro, que o desenvolve require un estudo específico cando nun mesmo centro de traballo concorren traballadores autónomos xunto con traballadores doutras empresas. O carácter híbrido do traballador autónomo fai necesario precisar non só os seus dereitos e obrigas cando presta servizos en concorrencia con outros traballadores autónomos ou con traballadores por conta allea dependentes doutras empresas, senón tamén das empresas que os contratan.
Recurso preventivo
13/12/2010 CT 83/10 Criterio técnico sobre a presenza de recursos preventivos nas empresas, centros e lugares de traballo
A Lei 54/2003, de 12 de decembro, de Reforma do Marco Normativo de Prevención de Riscos Laborais, a través do seu artigo 4.3. engade un novo artigo 32 bis á Lei31/95, de Prevención de Riscos Laborais, referido á presenza de recursos preventivos. Este artigo é complementado, no que se refire ás obras de construción, por unha nova Disposición adicional, a décimocuarta, que se agrega á referida Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Portada coordinación de actividades empresariais
21/7/2010 Gabinete Técnico de Saúde Laboral da CIG

Nota: Este documento está en formato pdf. Para podelo visualizar precisas o lector Acrobat instalado no teu ordenador
Con la financiación de/ Co financiamento de:
DI-0015/2009, AD-0002/2011, DI-0001/2011, DI-0001/2012, DI-0001/2013, DI-0001/2014, DI-0001/2015. Os contidos publicados son responsabilidade exclusiva do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da Confederación Intersindical Galega e non reflicte necesariamente a opinión da Fundación para a prevención de riscos laborais